ללמוד ממפלס הכינרת

miflas kineret google 2
עכשיו, כשמפלס הכינרת עולה, החלטתי לבדוק האם יש התאמה בין המפלס עצמו וההתעניינות בו. לקחתי שני גרפים והצבתי אותם זה על זה – גרף המפלס של ימת הכנרת (שחור) וגרף החיפושים אחר הביטוי "מפלס הכנרת" בגוגל (כחול).

אפשר לראות שאנשים מתעניינים יותר במפלס בתקופות של עליה מאשר של ירידה. שנים מבורכות בגשם ותקופות בהן המפלס עולה נראות בבירור חזקות יותר על גרף החיפוש.

שתי מסקנות אפשריות

1. אנשים אוהבים בשורות טובות (גם המדיה וגם הקהל).

2. אנשים אוהבים דרמות. הרי הירידה היא איטית וקבועה. העליה לעומת זאת היא דרמתית יותר, קשורה לסערות גשם ושלגים.

 

ולמרות שגוגל יודע הכל ונמצא בכל מקום, רק אלוהים מוריד גשם.