next best offer – הדבר הטוב הבא

באז חדש מסתובב בשכונה – Next Best Offer , או Next Best Action …

ויש לי עוד הצעה

(אני מת על האמריקאים האלה, הכל בראשי תיבות סקסיים כאלה… NBA… אצלנו "ההצעה הכי משתלמת" נשמע כמו תכנית בערוץ הקניות וראשי תיבות מזכירים לנו את הצבא. הפעולה המיטבית הבאה – הפמ"ב… איכס, גועל.)

השאלה היא האם מלבד ראשי תיבות מפוצצים יש גם תהליך שקל ליישם אותו, משהו שייתן ערך מוסף ממשי. אז בואו נסתכל על מה שיש לנו כבר היום במרבית צינורות השיווק ובטח באתרי המכירות ברשת.

להמשיך לקרוא